És quan corro la Mitja que hi veig clar. Pluja

INFO DESTACADA. 21 DE novembre DEL 2017


© Pere Cornellas

Comparteix això amb un amic