És quan corro la Mitja que hi veig clar. Pluja

INFO DESTACADA. 21 DE noviembre DEL 2017

© Pere Cornellas