És quan corro la Mitja que hi veig clar. Pluja

21 DE noviembre DEL 2017


© Pere Cornellas