Un mes de subscripció gratuïta al diari Ara

03 DE febrero DEL 2013


Tots els corredors de la Mitja podeu gaudir d'una subscripció digital d'un mes al diari Ara. Si voleu aprofitar aquesta promoció, consulteu aquest enllaç