Un mes de subscripció gratuïta al diari Ara

03 DE Febrer DEL 2013


Tots els corredors de la Mitja podeu gaudir d'una subscripció digital d'un mes al diari Ara. Si voleu aprofitar aquesta promoció, consulteu aquest enllaç

Comparteix això amb un amic