Treball de recerca. L’institut i la Mitja, 26 anys de col·laboració

24 DE Gener DEL 2015


Tot esdeveniment important necessita uns petits engranatges que donin impuls i que ajudin a fer-lo possible, aquests engranatges són anomenats voluntaris i el seu objectiu és clar i simple, ajudar…

Comparteix això amb un amic