CatalanEnglishFrenchSpanish
D
H
M
S

Reglament la Mitja

Reglament Oficial

Article 1 - Organitzador

L’Associació Esportiva La Mitja organitza la 35a. edició de la Mitja Marató Internacional de Granollers.

Article 2 - Data

El dissabte, 5 de juny de 2021.

Article 3 - Sortida

Avinguda Sant Julià amb carrer de l’Empordà. (Tindreu servei de guarda-roba)

Horari de sortida de la Mitja es:
· A les 8.00 h. Sortida tots els atletes fins a 1.30 h.
· A les 8.02 h. Sortida tots els atletes de 1.31 h a 1.45 h
· A les 8.05 h. Sortida tots els atletes de 1.46 h a 2 h.
· A les 8.07 h. Sortida tots els atletes de 2 h endavant.

Article 4 - Arribada

Al mateix lloc de la sortida. Avinguda Sant Julià amb carrer de l’Empordà. (Tindreu servei de guarda-roba)

Article 5 - Preu inscripcions

· Preu inscripció fins al 30 de maig de 2021: 24 € per a corredors inscrits amb xip groc; 27 € amb xip lloguer; 32 € inscripció + compra xip groc.
La Mitja al calendari de la RFEA. Increment de la inscripció de 3€ de llicència de dia.

· Les inscripcions tancaran el 30 de maig de 2021 o als 4.000 inscrits.
· Un cop acceptada la inscripció, no se’n retornarà l’import.
· La inscripció a la cursa és personal i intransferible.
· Cap inscripció serà vàlida sense el comprovant emès per l’organització, sigui quin sigui el mitjà utilitzat per fer-la.
· Per qualsevol incidència amb les inscripcions envieu un mail info@championchip.cat

Article 5.1 - Inscripcions per equips

1. Poden participar a la classificació per equips de la mitja i el 10K tots els equips/grups que hagin fet la inscripció a la cursa mitjançant el formulari de grups.
2. No s’acceptaran equips d’inscripcions individuals que demanin formar equips.
3. Els equips seran d’un mínim de 4 persones, homes o dones, i un màxim de 5. Tots han de ser del mateix sexe, si malgrat això es fessin equips mixtes puntarien com masculins.
4. Els equips no poden tenir el mateix nom, per tant si una entitat inscriu diferents equips en grups de 4 o 5, caldrà afegir una lletra o número, exemple EQUIP1 , EQUIP2, etc. o bé EQUIPA, EQUIPB, etc. Es obligatori que el responsable de l’Entitat faci les inscripcions amb el mateix DNI.
5. La inscripció dels equips es tancarà anticipadament a les inscripcions individuals de cada cursa segons decideix la organització.
6. No s’acceptaran canvis de noms i equips en cap cas, ni abans del tancament ni al lliurament de dorsals. Per això es recomana fer la inscripció de 5 membres per equip per tenir un marge.
7. La classificació es farà sumant els temps reals dels primers quatre participants que tinguin millor temps. Si l’equip no arriba als quatre participants arribats a meta, no puntuarà pels resultats. Els participants hauran de tenir temps a tots els controls de xip que posa la organització en el recorregut. Si faltés un control, no comptaria per la classificació dels equips.
8. Hi ha haurà 2 premis per cada sexe a la mitja i 2 premis per cada sexe als 10K. Total 4 pòdiums, homes i dones per la mitja i el 10K. Aquests premis seran pels millors temps.
9. Hi haurà un premi per a cada cursa 10K i mitja pel grup que tingui més participants arribats a meta. Els equips s’entendrà pertanyen al mateix grup si han estat inscrits pel mateix responsable. (mireu article 4).
10. Els participants per equips sortiran als resultats de la cursa individual com tots els altres inscrits de cada cursa.
11. Les classificacions globals per equips es publicaran al web de la mitja el dilluns posterior a la cursa. Posteriorment es comunicarà el lloc i data dels premis per equips.

Article 6 - Termini inscripcions INSCRIPCIONS

Les inscripcions tancaran el 30 de maig de 2021 o als 4.000 inscrits

Article 7 - Lloc inscripcions

Per internet: www.lamitja.cat

Article 8 - Cronometratge

Per poder prendre part a la cursa i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el dorsal que proporcionarà l’organització. Tots els participants hauran de portar el dorsal en el lloc que determini l’organització. El corredor que no el porti o que el porti en un lloc erroni, serà desqualificat.

Article 9 - Classificacions

Les classificacions oficials dels corredors són competència única de la organització i del Comitè de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. Les classificacions oficials es podran consultar a: www.lamitja.cat.

Article 10 - Trofeus

· Als 5 primers masculins
· Als 5 primers femenins
· Al primer i la primera atletes de Granollers
· Al primer i la primera atletes de les Franqueses
· Al primer i la primera atletes de la Garriga
· Al primer i primera atletes Canovelles.
· Al primer i primera atletes de Cardedeu.
· Al primer i primera atletes de La Llagosta

Els trofeus que s’entregaran al pòdium seran els 5 primers de la general masculina, els 5 primers de la general femenina, el primer català i la primera catalana.
L’entrega de trofeus al pòdium començarà un cop transcorreguts 60 minuts de l’arribada del primer atleta.
La resta de trofeus s’entregaran amb posterioritat.

Article 11 - Tancament de la cursa

Es tancarà a les 2:45 hores de la sortida oficial.

Article 12 - Reclamacions

Qualsevol impugnació sobre la classificació, categories, etc., serà únicament competència de l’organització, i per tant les reclamacions li seran cursades per escrit i en un termini de 30 minuts després d’haver-se fet oficials els resultats. Per fer qualsevol reclamació s’haurà d’abonar una quantitat de 30€, en concepte de dipòsit, que serà retornada si la reclamació es acceptada. La decisió presa serà inapel·lable.

L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui ocasionar als inscrits, abans, durant o desprès d’aquesta. No obstant això, l’organització disposarà de servei sanitari per a possibles urgències.

Article 13 - Desqualificacions

Els organitzadors de la cursa i el servei mèdic de la competició estan facultats per retirar durant la prova els atletes següents:
· Els que manifestin un mal estat físic.
· Els que no facin el recorregut complet.
· Els que no portin dorsal o no el portin en el lloc designat per l’organització.
· Els que dobleguin o manipulin la publicitat del dorsal.
· Els que manifestin un comportament no esportiu, abans, durant i després de la carrera.

Article 14 - Vehicles

Les bicicletes, engins amb rodes i/o motoritzats no podran circular dintre del circuit de la cursa mentre duri la prova.
Només estaran autoritzats a seguir la cursa, els vehicles designats i acreditats expressament per l’organització.

Article 15 - Assegurances

L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui ocasionar als inscrits, abans, durant o desprès d’aquesta. No obstant això, l’organització disposarà de servei sanitari per a possibles urgències.

Article 16 - La Mitja. Challenge de Mitges Maratos Gran Premi Diputació de Barcelona

Què és?
El Challenge de mitges maratons Gran Premi Diputació de Barcelona és un conjunt de mitges maratons homologades per la Federació Catalana d’Atletisme que es duen a terme a la província de Barcelona.
Qui hi pot participar?
Majors de 18 anys, tant atletes federats com no federats.
Enllaç amb les normes del challenge. http://www.diba.cat/web/esports/11-challenge

Article 17 - Drets d'imatge

El sol fet d’inscriure’s a la Mitja Marató de Granollers autoritza expressament l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el mon, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop finalitzat el període previst.

Article 18 - Reglament COVID-19

La crisi sanitària de l’COVID-19 fa necessària l’adopció d’una sèrie de mesures per a complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L’establiment i compliment de les esmentades mesures requereix d’una sèrie de compromisos i formes d’actuació per part, fonamentalment, de l’organització i els participants.

La lectura i acceptació del present document és condició indispensable per a participar en el Tast.
Com a participant en l’esdeveniment esportiu declara i manifesta:

1.- Que és coneixedor/a de de les mesures que prendrà l’organització, en relació a la presència i participació en la competició generada, com a conseqüència de la crisi sanitària causada per la propagació de la malaltia COVID-19.

2.- Que es compromet a complir les directrius o seguir les recomanacions, així com les instruccions que siguin donades per les autoritats esportives o personal d’organització presents a la competició en relació amb les mesures per evitar contagis per COVID- 19.

3.- Que es compromet a no participar ni prendre part en l’esdeveniment en el cas de patir símptomes que puguin ser compatibles amb el contagi del COVID-19. Això resultarà extensiu, igualment, als casos en què els símptomes fossin soferts per tercers amb què la persona participant tingui o hagi tingut un contacte del qual, objectivament, pogués derivar-se un contagi.

4.- Que, en cas de tenir coneixement d’estar afectat pel virus de l’COVID-19, es compromet a no anar ni prendre part en l’esdeveniment (ni en les accions relacionades amb la cursa; fira, recollida de dorsals, etc..) en la mesura que les autoritats sanitàries no manifestin que la participació no comporta un risc, bé per la seva persona, bé per a la resta dels/les assistents amb els/les que pogués haver tingut contacte.

5.- Que té el coneixement, accepta i assumeix que, en l’actual estat i context, hi ha un objectiu risc de contagi de COVID-19 amb les conseqüències que d’això es puguin derivar per a la seva persona en termes de salut o problemes que, fins i tot, poden arribar a ocasionar-li la mort.

6.- Que accepta que l’organitzador de l’esdeveniment adopti les mesures que s’indiquen en el document (guia) que té publicat a fi d’establir un raonable escenari de seguretat en l’esdeveniment. En aquest sentit, es fa constar que el titular de l’esdeveniment , en el curs de l’organització i execució de la cursa, pot adoptar les mesures o decisions que siguin necessàries en relació amb l’establiment o aplicació de les mesures que es contenen en el document (guia) publicada o qualssevol altres que tinguessin per finalitat dotar a la prova d’un entorn segur en termes d’evitar contagis per COVID-19.

Article 19 - Avís legal

Segons estableix el nou Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament i Consell Europeu, informem que les dades incloses en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer propietat de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA MITJA amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció i preservant en tot moment la confidencialitat de les seves dades.
Responsable: Associació Esportiva La Mitja
Finalitat: Gestió de serveis web, així com la gestió de dades i resultats de la activitat esportiva i fidelització d’usuaris per gestionar la seva participació en l’esdeveniment. Durant els esdeveniments esportius es podran prendre imatges dels participants, amb l’enviament del present formulari, el participant autoritza a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA MITJA a utilitzar la seva imatge en publicacions i xarxes socials pertanyents a la companyia, premsa, edicions i a qualsevol altre mitjà per un termini de temps il·limitat.
Legitimació: Consentiment de l’usuari i relació contractual.
Destinataris: Empreses prestadores de serveis de l’Associació Esportiva La Mitja.
Drets: D’accés, rectificació i supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte les seves dades personals mitjançant enviament de correu electrònic a: cursa@lamitja.com
Informació addicional: http://www.lamitja.cat/proteccio-de-dades

SUBSCRIURE'M

Subscriu-te a la nostra newsletter i et mantindrem informat: