És quan corro la Mitja que hi veig clar. Gaudir de la Mitja!

10 DE enero DEL 2018