És quan coro la Mitja que hi veig clar

05 DE noviembre DEL 2017