És quan corro la Mitja que hi veig clar. Pluja

21 DE novembre DEL 2017